İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)