Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Strateji Ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’In Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658)