Fernas-4 Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Burdur İlinde Yer Alan Taşınmazın Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1699)