Evrencik Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2101)