Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/463)