E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi Ve Yönetilmesi Görev Ve Sorumluluğunun (Mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki 24/3/2006 Tarihli Ve 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2303)