Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Hatay Ve Adana İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1896)