Diyargaz Diyarbakır 2. Şehir İçi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 14)