Diyarbakır İli Ergani İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Ve Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 39)