Diyarbakır İli, Bismil, Silvan, Sur, Hazro, Kocaköy Ve Lice İlçeleri İle Bingöl İli, Genç Ve Merkez İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 206)