Dışişleri Bakanlığı Ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar Ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (Z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013)