Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)