Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Deplasesi Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Niğde İli, Ulukışla İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2489)