Çeşme Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 24/1/2020 Tarihli Ve 2054 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, Ekli Listede Belirtilen Taşınmazlara İlişkin Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2390)