Çermik İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Diyarbakır İli, Ergani Ve Çermik İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 55)