Çerkeş Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Ankara İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2210)