Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkiline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 709)