Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2140 (2014), 2216 (2015), 2402 (2018) Ve 2456 (2019) Sayılı Kararları Doğrultusunda Bazı Kişilerin, Türkiye’De Bulunan Bankalar Ve Diğer Mali Kurumlar İle Gerçek Ve Tüzel Kişiler Nezdindeki Kiralık Kasa Mevcutları Da Dâhil Olmak Üzere, Tüm Hak Ve Alacakları İle Malvarlıklarının 26/2/2020 Tarihine Kadar Dondurulmasına Ve Bu Malvarlıkları İle İlgili Her Türlü İşlemin Hazine Ve Maliye Bakanlığının İznine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 969)