Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Jund Al-Kilafah Adlı Organizasyonun Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2130)