Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişiler İle Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2129)