Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Afaq Dubai Adlı Kuruluşun Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2133)