Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 Ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli Ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1169)