Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 3/10/2016 Tarihli Ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Bu Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 468)