Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları İle Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)