Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim Ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Sözleşmeli Ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban Ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2393)