Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro Ve Pozisyonların İptal Ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2019/124)