Bazı Fakülte, Yüksekokul Ve Enstitülerin Kurulması İle Bazı Yüksekokul Ve Enstitülerin Kapatılması, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Polatlı İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2036)