Bazı Enstitü Ve Fakültelerin Kurulmasına, Bazı Enstitü Ve Yüksekokulların Kapatılmasına Ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsünün Adının İslamî Araştırmalar Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1614)