Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran Ve Tutarları İle Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013)