Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden Ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1160)