Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Aydın Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?27)