Akkuş Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Ordu İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1976)