6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli Ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Valetta’Ya Ait Cetvelin Değiştirilmesi Ve Mezkûr Karara Asuncion, Lome, Maseru, Mbabane Ve Monrovya’Ya Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 646)