4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 Nci Maddesinin (B) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara Da Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1425)