492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/A Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 İnci Ve 29 Uncu Maddeleri İle 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 Nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)