3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 Nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 Uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)