22/10/2004 Tarihli Ve 2004/8328 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan, Bazı Alanların Kapadokya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2155)