213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 İnci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması Ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci Ve 30 Uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 Ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 476)