2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü Ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2114)