2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü Ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767)