2018 Yılı Programlarının Uygulanması,Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlşkin Karar