193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 Incı Maddesinin Birinci, Üçüncü Ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)