193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)