154 Kv Ürgüp-Çinkur Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 56)