154 Kv Maspo Ala 2 Jes Tm-Alaşehir Havza Tm Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel?Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 59)