13/7/1956 Tarihli Ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 Üncü Maddesinde Yer Alan Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli Ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106)