Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli Ve 2017/36 Sayılı Raporu İle Bakanlar Kurulu’Na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” İle “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar"In Kabulü Hakkında Karar