“Velimeşe Osb Müşterek Atıksu Bağlantı Kollektör Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar