Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 İnci Maddesi Kapsamındaki Prim Ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar