Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasına İlişkin Karar